Friday, October 10, 2008

Rif Gittin 51a {90b}

51a

{Gittin 90b}

והלכה והיתה לאיש אחר
הכתוב קראו אחר שאין זה בן זוגו של ראשון שזה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו
זכה השני משלחה שנא' ושנאה האיש האחרון
לא זכה קוברתו שנאמר או כי ימות האיש האחרון
כדי הוא במיתה שזה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו:
ב וְיָצְאָה, מִבֵּיתוֹ; וְהָלְכָה, וְהָיְתָה לְאִישׁ-אַחֵר. 2 and she departeth out of his house, and goeth and becometh another man's wife,
Scriptures called him "another," for this one is not the match to the first one. For this one {=the first husbnad} sent out evil from his house and this one took in evil into his house.
If the second one merits, he will send her out, as it is stated {next verse}
ג וּשְׂנֵאָהּ, הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן, וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ, וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ; אוֹ כִי יָמוּת הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן, אֲשֶׁר-לְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה. 3 and the latter husband hateth her, and writeth her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house; or if the latter husband die, who took her to be his wife;
If he does not merit, she will bury him, as it is stated {same pasuk}:
ג וּשְׂנֵאָהּ, הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן, וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ, וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ; אוֹ כִי יָמוּת הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן, אֲשֶׁר-לְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה. 3 and the latter husband hateth her, and writeth her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house; or if the latter husband die, who took her to be his wife;
He is fitting for death, for this one sent out evil from his house, and this one took in evil into his house.

וגרסינן בפרק הבא על יבמתו אמר רבא אשה רעה מצוה לגרשה שנאמר גרש לץ ויצא מדון:
And we learn in perek Haba al Yevimto:
Rava said: An evil woman, it is a mitzvah to divorce her, as it is stated {Mishlei 22:10}
י גָּרֵשׁ לֵץ, וְיֵצֵא מָדוֹן; וְיִשְׁבֹּת, דִּין וְקָלוֹן. 10 Cast out the scorner, and contention will go out; yea, strife and shame will cease.
{with a pun on gareish and possibly yeitzei}

{Gittin 90b}
כי שנא שלח
אמר רב יהודה אם שנאת שלח
ורבי יוחנן אמר שנוי המשלח
ולא פליגי הא בזוג ראשון הא בזוג שני
דאמר ר"א כל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שנאמר וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה' [וגו'] ואמרתם על מה על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך
{Malachi 2:16}:
טז כִּי-שָׂנֵא שַׁלַּח, אָמַר ה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, וְכִסָּה חָמָס עַל-לְבוּשׁוֹ, אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת; וְנִשְׁמַרְתֶּם בְּרוּחֲכֶם, וְלֹא תִבְגֹּדוּ. {פ} 16 For I hate putting away, saith the LORD, the God of Israel, and him that covereth his garment with violence, saith the LORD of hosts; therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously. {P}
Rav Yehuda said: If you hate her, you should send her away.
And Rabbi Yochanan said: He that sends away is hated.
{And the gemara harmonizes:} And they do not argue. This is for the first match and this is for the second match. For Rabbi Eleazar said: Whoever divorces his first wife, even the altar sheds tears upon it, as is stated {Malachi 2:13-14}:
יג וְזֹאת, שֵׁנִית תַּעֲשׂוּ--כַּסּוֹת דִּמְעָה אֶת-מִזְבַּח ה, בְּכִי וַאֲנָקָה; מֵאֵין עוֹד, פְּנוֹת אֶל-הַמִּנְחָה, וְלָקַחַת רָצוֹן, מִיֶּדְכֶם. 13 And this further ye do: ye cover the altar of the LORD with tears, with weeping, and with sighing, insomuch that He regardeth not the offering any more, neither receiveth it with good will at your hand.
יד וַאֲמַרְתֶּם, עַל-מָה: עַל כִּי-יְהוָה הֵעִיד בֵּינְךָ וּבֵין אֵשֶׁת נְעוּרֶיךָ, אֲשֶׁר אַתָּה בָּגַדְתָּה בָּהּ, וְהִיא חֲבֶרְתְּךָ, וְאֵשֶׁת בְּרִיתֶךָ. 14 Yet ye say: 'Wherefore?' Because the LORD hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously, though she is thy companion, and the wife of thy covenant.

וגרסינן בפ' החולץ תניא ר' אליעזר בן יעקב אומר לא ישא אדם אשה ודעתו לגרשה שנאמר אל תחרוש על רעך וגו':
And we learn in perek HaCholetz:
They learnt {in a brayta}: Rabbi Eliezer ben Yaakov says: A man should not marry a woman with intent to divorce her, as is stated {and here it cites the same verse as before, Mishlei 3:29}:
כט אַל-תַּחֲרֹשׁ עַל-רֵעֲךָ רָעָה; וְהוּא-יוֹשֵׁב לָבֶטַח אִתָּךְ. 29 Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.

תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו בדרך ישרה והמשיאן נשים סמוך לפרקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא:
The Sages learnt {in a brayta}: One who loves his wife like he loves himself, and who honors her more than himself, and who directs his sons in the straightforward path, and marries them off to women close to when they come of age, upon him the Scriptures states {Iyov 5:24}:
כד וְיָדַעְתָּ, כִּי-שָׁלוֹם אָהֳלֶךָ; וּפָקַדְתָּ נָוְךָ, וְלֹא תֶחֱטָא. 24 And thou shalt know that thy tent is in peace; and thou shalt visit thy habitation, and shalt miss nothing.
הדרן עלך פרק המגרש וסליקא לה מסכת גיטין
END PEREK AND END MASECHET

No comments: