Wednesday, January 14, 2009

Rif Bava Kamma 6b {15b - 17a}

6b

{Bava Kamma 15b}

ואי אמר אזמינהו לדינא בהדאי לארץ ישראל מזמנינן ליה ואי לא אזיל משמתינן ליה בין כך ובין כך משמתינן ליה לסלוקי היזקיה מדר' נתן
דתניא ר' נתן אומר מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו
שנאמר ולא תשים דמים בביתך:
And if he said "Summon him to judgment with me, in Eretz Yisrael," we summon him, and if he does not go, we excommunicate him. Regardless, we excommunicate him to remove the damaging thing of him, from Rabbi Natan.
For they learnt {in a brayta}: Rabbi Natan says: How do we know that a person should not breed a bad dog within his house not set up an impaired ladder in his house? For it is stated {Devarim 22:8}:
ח כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ, וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ; וְלֹא-תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ, כִּי-יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ. 8 When thou buildest a new house, then thou shalt make a parapet for thy roof, that thou bring not blood upon thy house, if any man fall from thence.

Mishna:
חמשה תמין וחמשה מועדין
הבהמה אינה מועדת לא ליגח ולא ליגוף ולא לישוך ולא לרבוץ ולא לבעוט:
השן מועדת לאכול את הראוי לה
והרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה
שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם
THERE ARE FIVE CASES OF TAM AND FIVE CASES OF MU'AD.
ANIMAL IS NOT MU'AD, NOT TO GORE, NOR TO COLLIDE, NOR TO BITE, NOR TO FALL DOWN NOR TO KICK.
TOOTH, HOWEVER, IS MU'AD TO CONSUME WHATEVER IS FIT FOR IT;
FOOT IS MU'AD TO BREAK [THINGS] IN THE COURSE OF WALKING;
OX AFTER BECOMING MU'AD; OX DOING DAMAGE ON THE PLAINTIFF'S PREMISES; AND MAN.

{Bava Kamma 16a}
Gemara:
ותו ליכא והא איכא הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש
אמר רבינא חסורי מיחסרא והכי קתני חמשה תמין הן ואם הועדו חמשתן מועדים ושן ורגל מועדים מתחלתן וזה הוא שור המועד
ושור המזיק ברשות הניזק מחלוקת ר' טרפון ורבנן
רבי טרפון אומר נזק שלם
וחכמים אומרים חצי נזק
[והאדם]
ויש מועדין אחרים כיוצא בהן:
And there are not more {that the five}? But there is {in the continuation of the Mishna} "THE WOLF, THE LION, THE BEAR, THE LEOPARD, THE BARDALIS [PANTHER] AND THE SNAKE."
Ravina said: The text is {as if} deficient, and this is what it means to say: There are five instances of tam, and if they are warned, these five become muad. And Tooth and Foot are muad from their start. And this is how there is the warned ox.
And the damaging ox on the property of the damagee is a dispute between Rabbi Tarfon and the Sages. Rabbi Tarfon said: full damages; and the Sages say: Half-damages.
[And man.]
And there are things which are muad just like them. {and then the Mishna continues with the following list:}

{Bava Kamma 15b}
Mishna:
הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדים
רבי אליעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולם
מה בין תם למועד אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה
THE WOLF, THE LION, THE BEAR, THE LEOPARD, THE BARDALIS [PANTHER] AND THE SNAKE ARE MU'AD.
RABBI ELIEZER {our gemara: Eleazar} SAYS: IF THEY HAVE BEEN TAMED, THEY ARE NOT MU'AD; THE SNAKE, HOWEVER, IS ALWAYS MU'AD.

{Bava Kamma 16b}
WHAT IS THE DIFFERENCE [IN LAW] BETWEEN TAM AND MU'AD? IN THE CASE OF TAM ONLY HALF-DAMAGES ARE PAID AND ONLY OUT OF THE BODY, WHEREAS IN THE CASE OF MU'AD FULL PAYMENT IS MADE OUT OF 'ALIYYAH.

Gemara:
מאי עלייה
א"ר אלעזר מעולה שבנכסיו וכן הוא אומר וישכב אסא עם אבותיו ויקברוהו במעלה קברי בית דויד וא"ר אלעזר אצל מעולין שבמשפחה ומאן נינהו דוד ושלמה:
What is meant by 'ALIYYAH:
Rabbi Eleazar said: The best of his assets.
And so did he say:
{J: An interjection -- the pasuk, as quoted, does not exist. If about Asa, who is actually the subject of a subsequent Scriptural quote in the text of the gemara, where R' Eleazar also comments, then they account of his death in Melachim reads:
כד וַיִּשְׁכַּב אָסָא, עִם-אֲבֹתָיו, וַיִּקָּבֵר עִם-אֲבֹתָיו, בְּעִיר דָּוִד אָבִיו; וַיִּמְלֹךְ יְהוֹשָׁפָט בְּנוֹ, תַּחְתָּיו. {פ} 24 And Asa slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father; and Jehoshaphat his son reigned in his stead.
and the account in Divrei Hayamim reads:
יג וַיִּשְׁכַּב אָסָא, עִם-אֲבֹתָיו; וַיָּמָת, בִּשְׁנַת אַרְבָּעִים וְאַחַת לְמָלְכוֹ. 13 And Asa slept with his fathers, and died in the one and fortieth year of his reign.
יד וַיִּקְבְּרֻהוּ בְקִבְרֹתָיו, אֲשֶׁר כָּרָה-לוֹ בְּעִיר דָּוִיד, וַיַּשְׁכִּיבֻהוּ בַּמִּשְׁכָּב אֲשֶׁר מִלֵּא בְּשָׂמִים וּזְנִים, מְרֻקָּחִים בְּמִרְקַחַת מַעֲשֶׂה; וַיִּשְׂרְפוּ-לוֹ שְׂרֵפָה, גְּדוֹלָה עַד-לִמְאֹד. {פ} 14 And they buried him in his own sepulchres, which he had hewn out for himself in the city of David, and laid him in the bed which was filled with sweet odours and divers kinds [of spices] prepared by the perfumers' art; and they made a very great burning for him.
Rather, if we strip out the reference to Asa and replace it with Chizkiyahu, we have the appropriate pasuk:}
{II Divrei Hayamim 32:33}:
לג וַיִּשְׁכַּב יְחִזְקִיָּהוּ עִם-אֲבֹתָיו, וַיִּקְבְּרֻהוּ בְּמַעֲלֵה קִבְרֵי בְנֵי-דָוִיד, וְכָבוֹד עָשׂוּ-לוֹ בְמוֹתוֹ, כָּל-יְהוּדָה וְיֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִָם; וַיִּמְלֹךְ מְנַשֶּׁה בְנוֹ, תַּחְתָּיו. {פ} 33 And Hezekiah slept with his fathers, and they buried him in the ascent of the sepulchres of the sons of David; and all Judah and the inhabitants of Jerusalem did him honour at his death. And Manasseh his son reigned in his stead.
and Rabbi Eleazar said: By the best of the family. And who are they? David and Shlomo.

וכבוד עשו לו במותו
אמר רבא שהושיבו ישיבה על קברו
פליגי בה ר' נתן ורבנן חד אמר ג' וחד אמר ז' ואמרי לה שלשים:
{The pasuk continues:}
וְכָבוֹד עָשׂוּ-לוֹ בְמוֹתוֹ -- "and they did him honor at his death":
Rava said {our gemara makes it not as clear that it is Rava speaking}: That they established a yeshiva {for learning} upon {/near} his grave.
Rabbi Natan and the Sages argued about this. One said 3,
{Bava Kamma 17a}
and one said 7 {days}.
And some say {the version should be} 30 {days}.

סליקו להו ארבעה אבות
END PEREK ONE

No comments: